۸۸۷۵۵۸۱۸
info@iraninanlms.com

یادگیری واحد

بسیاری از مدیران ترجیح می دهند یک استاندارد یادگیری یکپارچه را در مجموعه خود داشته باشند. به این معنی که تمام دانش آموزان،  دانشجویان و یا کارمندان با خط مشی یکسان و استاندارد به صورت یکسان آموزش های لازم را گذرانده و به اهداف آموزشی دست یابند . سیستم مدیریت یادگیری پاسخی است برای متمرکز کردن این نوع نیازها و ارائه یک ویژگی یادگیری یکنواخت برای همه افراد.
 یادگیری واحد
تاريخ:پانزدهم تير 1399 ساعت 15:01   |   کد : 48   |   مشاهده: 1076
بسیاری از مدیران ترجیح می‌دهند یک استاندارد یادگیری یکپارچه را در مجموعه خود داشته باشند. به این معنی که تمام دانش آموزان،  دانشجویان و یا کارمندان با خط مشی یکسان و استاندارد به صورت یکسان آموزش های لازم را گذرانده و به اهداف آموزشی دست یابند . سیستم مدیریت یادگیری پاسخی است برای متمرکز کردن این نوع نیازها و ارائه یک ویژگی یادگیری یکنواخت برای همه افراد است. این امر منجر می گردد تا هم افراد به صورت یکپارچه و در قالبی از پیش تعیین شده و در خور مفاهیم را دریافت نمایند. این ویژگی منجر می شود تا شرایط مختلفی از جمله شرایط محیطی و وضعیت روحی اساتید تاثیری بروی آموزش افراد نداشته باشد و عدالت آموزشی که گاها تحت تاثیر شرایط مختلف قرار می گیرد و باعث آموزشی غیریکسان به تمام افراد در کلاس ها می شود در این سیستم آموزشی حذف گردیده و سیستم آموزشی یکپارچه و یک دست فراهم گردد.
 

http://iranianlms.com/News//48
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 کاربردها