۸۸۷۵۵۸۱۸
info@iraninanlms.com

نمایش پیشرفت و کارنامه تحصیلی

این سیستم گزارشهای مربوط به پیشرفت و کارنامه دانش آموزان و دانشجویان را ارائه می دهد که می تواند برای ردیابی پیشرفت افراد یا تیم ها مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش می تواند برای موارد زیر وارد گردد:
• تأثیر بر عملکرد شغلی
• جبران خسارت و حقوق
• ترقی و پیشرفت
نمایش پیشرفت و کارنامه تحصیلی
تاريخ:يازدهم تير 1399 ساعت 14:28   |   کد : 51   |   مشاهده: 1955
این سیستم گزارشهای مربوط به پیشرفت و کارنامه دانش آموزان و دانشجویان را ارائه می دهد که می تواند برای ردیابی پیشرفت افراد یا تیم ها مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش می تواند موارد زیر را تحت پوشش قرار دهد:
  • عملکرد دانشجویان و دانش آموزان
  • عملکرد معلمان و اساتید
  • عملکرد شغلی کارمندان
  • ترقی و پیشرفت زبان آموزان
در این راستا مدیران، اساتید و پرسنل آموزشی یک مجموعه می تواند پیشرفت تحصیلی و شغلی افراد و یا یک تیم در حال آموزش را رصد نموده و میزان آشنایی آنها با مفاهیم و میزان دستیابی افراد به اهداف آموزشی را تحت ارزیابی قرار دهند. ابزارهای از پیش تعریف شده در سیستم مدیریت آموزش یا LMS این اختیار را با توجه به نقش افراد در اختیارشان قرار می دهد.

 

http://iranianlms.com/News//51
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 کاربردها